Reglementen 

 

Reglementen van de S.A.M. volgens de K.N.A.F.

 

 • De bandenkeuze is vrij voor alle klassen met uitzondering van de juniorklasse. Deze mogen alleen, zoals in het reglement vermeld staat, met opgesneden banden rijden. 
 • De brandstoftank moet degelijk in de crossauto gemonteerd zijn. Tevens moet dit een goedgekeurde tank zijn. (zie K.N.A.F. boek art 3.5) 
 • Een helm en nekband/ FHR dragen is verplicht.

 Er moet een degelijke/ goedgekeurde vijfpuntsgordel gemonteerd zijn. 

 • In de standaardklasse behoort de auto uit originele onderdelen te bestaan zoals in het KNAF regelement is vastgelegd. 
 • Er moet een goede stoel gemonteerd zijn in de auto (3.2). 
 • Het stoflicht een remlicht moet zijn gemonteerd zoals in het KNAF regelement is beschreven (3.10). Dit is verplicht voor alle klassen. 
 • De raamopening aan de bestuurderskant moet op enige wijze afgeschermd zijn. 
 • Het startnummer moet duidelijk zichtbaar zijn op de auto.

 Onderstaande vlaggen zullen er tijdens de cross gebruikt worden:

 • Nationale vlag
 • Witte vlag
 • Rode vlag
 • Blauwe vlag
 • Zwarte vlag
 • Zwart/wit geblokte vlag

  

 

 

 De betekenis van bovenstaande vlaggen staan beschreven in het K.N.A.F. boek. 

 • Tijdens een valse start situatie zal er gehandeld worden volgens art. 15.6 (Judge of Fact) van het K.N.A.F. boek. 
 • Je moet voor een daglicentie 17 jaar of ouder en in het bezit zijn van een gelding Nederland rijbewijs. 
 • Wanneer een er tijdens een finale een rode vlag situatie plaats vindt moeten alle auto’s van de baan afgaan en zich opnieuw melden bij het rennerskwartier.

Hiervoor heeft een coureur 10 min. de tijd. In deze tijd mag eventuele schade aan de auto hersteld worden. 

 • Iedere coureur is verplicht het land schoon achter te laten, afval in een afvalzak te deponeren en zelf af te voeren. 
 • De coureur is verantwoordelijk voor zijn/haar helpers.

 Bij het keuren en herkeuren van een wagen mag alleen de coureur aanwezig zijn, indien nodig een monteur.

 Informatie aan wedstrijdleiding of jury vragen mag alleen door de coureur zelf gedaan worden.

 De baan mag alleen worden betreden na toestemming van de officials.