Geachte Makkingasters en andere belangstellenden. Namens de M.O.P. mag ik u van harte welkom heten op de Brink en daarbij wensen wij u allereerst een voorspoedig, gelukkig en gezond 2021 toe. Wij zijn hier natuurlijk voor het uitreiken van de giften en cadeaus.

Zo begon de speech normaal gesproken, helaas is dit jaar alles anders dan anders. Daarom doen wij het via deze manier. Normaal gesproken kijken wij terug op het afgelopen jaar, dat was een jaar wat wij gauw willen vergeten. Door de huidige situatie omtrent corona kon alleen de gezellige avond voor ons Moppers doorgang vinden. Daarna kwam er een grote leegte, de autocross, fietstocht, het traditionele MOP uitje, kerstavond, andere activiteiten en vele vergaderingen gingen niet door. Wat wel doorgang vond was de MOP enveloppe. Hierbij willen wij iedereen bedanken die een donatie heeft gedaan want zonder deze gulle giften kunnen wij niet op een dusdanige manier uitpakken.

Dit jaar wij bij de 70 plussers van Makkinga langs geweest, wij hebben dit jaar een mondkapje met M.O.P. logo en een droge worst weggeven aan de 70-plussers. Daarnaast hebben wij de volgende giften aan verenigingen en stichtingen in ons dorp weggegeven:

· Dartclub Makkinga krijgt 200 euro voor de aanschaf van nieuwe borden en verlichting;

· Stichting Dorpshuis Makkinga en Sportclub Makkinga krijgen 1500 euro voor het upgraden van de kantine;

· De gymnastiek vereniging krijgt 300 euro zodat zij zelfstandig door kunnen gaan, niet meer onder de vlag van Sc Makkinga;

· IJsclub Makkinga krijgt 300 euro voor de aanschaf van nieuwe bankjes en tafels.

Aankomend jaar staat er voor de M.O.P. veel op de planning alleen is er op dit moment onzeker over wat wel en geen doorgang kan vinden. De autocross gaat aankomend jaar helaas al een streep door heen maar wij hopen u toch bij de fietstocht of anders bij het tentfeest te mogen begroeten.

Als laatste wil ik nog vermelden dat Kevin Hofstee dit jaar de MOP heeft verlaten. We bedanken hem natuurlijk voor zijn jarenlange inzet.

Tot slot wil ik u allemaal bedanken voor uw (lees)belangstelling en u nogmaals een goed 2021 toewensen! De M.O.P.

[/et_pb_column]
[/et_pb_column][/et_pb_image]